Google Display: en enkel innføring

Fang folks oppmerksomhet med annonsering i Google Display. I dette innlegget skal jeg gi en kortfattet innføring i viktige aspekter rundt annonsering i Google Displaynettverk. Ulike annonseformater, budgivning, målretting, måling og optimalisering er hva dette innlegget hovedsakelig dreier seg om.  Hva er Google Displaynettverk? Det er to hovednettverk i AdWords, Søke- og Displaynettverket. Til forskjell […]

Business Model Canvas: et nyttig verktøy for din bedrift

Business Model Canvas er et mye brukt verktøy for å utarbeide og analysere forretningsmodeller, og er blant annet brukt av Innovasjon Norge. Bestående av 9 byggeklosser skal modellen hjelpe deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader. Oppdag nye muligheter å gi bedriften din et konkurransefortrinn.  Ideene er ofte mange, men […]

Uber: byrde eller ressurs?

Over 6o Uber-sjåfører er avskiltet av politiet i Oslo, i følge Dagens Næringsliv. Er dette begynnelsen på slutten for Uber i Norge eller er tjenesten kommet for å bli? Sanksjonene mot Uber-sjåfører blir stadig strengere, og uenighetene stadig større. Tjenesten har blitt gjenstand for diskusjon blant forbrukerne, men også uenighet blant eksperter og politikere preger […]