Penn og papir og den 4. industrielle revolusjon er ingen samlebetegnelse

Har vi lukket døren for den 4 industrielle revolusjon eller har den enda ikke banket på? Dette har jeg ikke et konkret svar på, men det kan virke som at fremtidens eksperter går glipp av indroduksjonstimen før de selv står i stormen. Når jeg snakker om fremtidens eksperter mener jeg elever som fortsatt skriver med penn og papir når resten av verden for lengst har inntatt den digitale verden. 

Vi har fått i oppgave av vår foreleser, Arne Krokan å skrive et blogginnlegg om noe vi synes var interessant fra første forelesning. Som student fant jeg det raskt interessant hvorfor jeg til stadighet på tross av alle eksisterende digitale verktøy fortsatt drar nytte av penn og papir i undervisningen. Penn og papir er bare et enkeltstående eksempel på at skolen ikke er en del av den digitale verden vi møter utenfor skoledøren.

Læring skjer i klasserommet, eller?
Undervisningen vi kjenner i dag har endret seg lite de siste 100 årene. Vi har fått en hel rekke digitale verktøy som ville gjort nytte i undervisningssammenheng, men disse har jeg sett lite av i de snart 15 årene jeg har sittet bak skolepulten. Tradisjonelt felles oppmøte på forelesning, tavleundervisning og skrivebøker har blitt en felles forståelse av undervisningen. Mens jeg skriver kommer det tydeligere frem at jeg snart skal møte et arbeidsmarked i stor endring der nye forretningsmodeller, automatisering og robotifisering vil prege arbeidslivet betraktelig. Eksamen og fysisk oppmøte på forelesning gir mindre mening i et samfunn og arbeidsmarked som preges av kunstig intelligens og at mye av kommunikasjonen foregår gjennom nettbaserte tjenester. Er det ikke på tide å endre undervisningen i takt med den digitale utviklingen, eller har det blitt en unnskyldning for endring å fortelle oss at vi lærer raskere ved å skrive med penn og papir?

Adaptiv læring- et steg i riktig retning? 
Direkte kontakt med foreleser og medstudenter gir best læringsutbytte gjennom muligheten til oppfølging og felles læring, sies det. Eksisterer det andre former for læring som gir et like godt, eller kanskje bedre læringsutbytte? Et tidligere ukjent begrep ble gjort kjent gjennom Arnes forelesning mandag formiddag, nemlig adaptiv læring. Innlegget: Adaptiv læring og læringsanalyse for raskere og bedre læring skrevet av Arne Krokan har gitt meg bedre innsikt i dette. Adaptiv læring kan i korte trekk beskrives som en undervisningsmetode som benytter IKT for å spesialtilpasse læremidler og oppgaver til den enkeltes forkunnskaper og ferdighetsnivå.

Dette systemet tar oppfølging til neste nivå, ikke gjennom foreleser men ved hjelp av teknologi. Alle har ulike forutsetninger for læring og ikke alle mestrer alt. Gjennom adaptive læringsprosesser gir det elever med manglende ferdigheter i et gitt emne mulighet til å hente seg inn igjen ved å gå tilbake å jobbe med det de mangler.
Slike læringsprosesser byr på flere muligheter og mer komplekse systemer, ved bruk av avanserte algoritmer. Vi har alle sett eller gjort oss oppmerksom på anbefalte filmer på strømmingstjenesten Netflix. Denne anbefalingsfunksjonen bygger på samme teknologi som slike adaptive læringssystemer.

Selv om jeg ser flere skrivebøker på skolepultene, inkludert min egen vil jeg tro at slike systemer vil være et nyttig hjelpemiddel og et godt tilskudd til den tradisjonelle undervisningen. Samtidig som jeg antar at det vil en sentral driver for motivasjon og mestring, er kjennskap til ulike digitale verktøy viktig når verden stadig blir mer digitalisert. Det går kanskje tregt, men som en mann sa i 1969 kan små steg utgjøre store forskjeller.

Kilder:
Arne Krokan, Adaptiv læring og læringsanalyse for raskere og bedre læring. http://www.krokan.com/arne/2015/06/11/adaptiv-laering-og-laeringsanalyse-for-raskere-og-bedre-laering/

Dagens perspektiv. Slik blir den 4. industrielle revolusjon. http://www.dagensperspektiv.no/synspunkt/tor-wallin-andreassen/slik-blir-den-4-industrielle-revolusjon

Wikipedia. Adaptiv læring. https://no.wikipedia.org/wiki/Adaptiv_læring

Relevante lenker:
Aftenposten. Datasystemet som holder elevene i flysonen. http://www.aftenposten.no/norge/Datasystemet-som-holder-elevene-i-flytsonen-584335b.html
/ Natalie Eriksen

1 thought on “Penn og papir og den 4. industrielle revolusjon er ingen samlebetegnelse

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.