Uber: byrde eller ressurs?

Over 6o Uber-sjåfører er avskiltet av politiet i Oslo, i følge Dagens Næringsliv. Er dette begynnelsen på slutten for Uber i Norge eller er tjenesten kommet for å bli? Sanksjonene mot Uber-sjåfører blir stadig strengere, og uenighetene stadig større. Tjenesten har blitt gjenstand for diskusjon blant forbrukerne, men også uenighet blant eksperter og politikere preger debatten. Er det rom for nye forretningsmodeller eller er lovens ord klare? Uber har sine styrker og svakheter, og jeg vil i det følgende diskutere hvorvidt det er bra eller dårlig med Uber som transportalternativ i Norge. 

Hva er Uber? 
I korte trekk er Uber en samkjøringstjeneste, og eller en transporttjeneste der alt fra bestilling til betaling skjer gjennom en mobilapp med samme navn. Tjenesten er enkel og bruke både for passasjer og sjåfør. Passasjeren angir ønsket hentested og en forespørsel blir øyeblikkelig sendt ut til den nærmeste sjåføren. Appen viser passasjeren all informasjon om sjåføren før vedkommende setter seg inn i bilen. Når turen er over blir beløpet belastet kredittkortet som passasjeren har registrert på forhånd og kvittering med beløp, reisetid og reisevei blir sendt via e-post. Uber åpner for rating av både sjåfør og passasjer for å opprettholde høy kvalitet på tjenesten. Uber er ofte et rimeligere alternativ til de tradisjonelle taxiene, og det er stor grunn til å tro at dette er en av grunnene til at brukermassen er stor, også i Norge.

Bilde lenke

Uber- optimisme og skepsis
Taxinæringen raser naturlig nok mot tjenester som Uber og Haxi, men på hvilken måte kommer det forbrukeren til gode? Norgessjefen i Uber, Carl Endresen sier til Dagens Næringsliv at de ønsker å bidra til å skape oppdatert regulering som kan sette forbrukeren i fokus ved å åpne opp for nye forretningsmodeller, ny teknologi og delingsøkonomi. To nylige rettsavgjørelser gjør at politiet nå mener at Uber er ulovlig i Norge og dermed håper at den som ønsker å drive persontransport mot vederlag, skaffer seg et løyve. Endresen mener derimot at å bruke eksisterende biler bedre og mer effektivt er bra for mobilitet, miljøet og for de som ønsker å tjene litt ekstra penger til å dekke sine bilkostnader.

Uber er et rimeligere alternativ til taxi, men kan det skape negative effekter på lang sikt? Regjeringen støtter konkurransetilsynets forslag om at hele taxinæringen skal dereguleres gjennom å fjerne begrensningene som dagens prisregulerte løyvesystem gir. Det åpner i praksis for tjenester som Uber og Haxi. Hvis vi kan redusere offentlige reguleringer som gjør det enklere for aktørene i markedet og billigere for forbrukerne er det bra, sier næringsminister Monica Mæland til Nettavisen. Kommunikasjonssjef i Norges Taxiforbund hevder derimot at flere drosjer resulterer i høyere priser og peker på at drosjemarkedene avviker fra tradisjonell markedsteori.

Alle tjenester har sine svakheter og det er enkelte usikkerhetsmomenter ved Uber. Dette gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til sikkerhet, forsikringer, skatt og hvilke rettigheter forbrukerne har. Når det gjelder sikkerhet er jeg uenig i påstanden om at Uber ikke er en sikker tjeneste for kundene. Muligheten for rating bidrar til å øke sikkerheten og kvaliteten for både passasjer og sjåfør. Det stilles dessuten høye krav til sjåførene der de med lav rating risikerer og utestenges fra tjenesten. Tillit skapes dermed gjennom nettverkseffekter der vi velger sjåfører på bakgrunn av andres erfaringer. Lignende mulighet for tilbakemelding er i dag fraværende i norske taxier, noe som er synd da brukeropplevelsen kan variere og muligheten for forbedring uteblir i større grad. Tilgang til informasjon om sjåfør er i tillegg med på å øke følelsen av sikkerhet. Vi vet imidlertid svært lite om sjåføren når vi ferdes med taxi.

Uber i Norge- er det lovlig?
Et søk på internett skaper raskt mer forvirring enn det gir svar. Det kan virke som at verken domstoler, politiet eller politikere er enige med seg selv eller hverandre angående denne problemstillingen. En nylig dom mot Uber-sjåfør beskrives i Dagens Næringsliv som den tøffeste hittil.

Oslo tingrett dømmer en Uber-sjåfør til å tilbakebetale 285.854 kroner for å ha ha drevet «piratdrosjevirksomhet»

Selv om denne dommen betraktes som den strengeste til nå, har flere Uber-sjåfører nylig blitt straffet med bøter, avskilting og beslaglegging av førerkort. I 2015 ble derimot en Uber-sjåfør og en Haxi-sjåfør frifunnet i tingretten for piratkjøring med samme begrunnelse. Loven er uklar og Uber operer i en gråsone, men så lenge det eksisterende løyvesystemet forblir risikerer Uber-sjåfører foreløpig å straffes for praktisering av tjenesten da den nå anses som ulovlig.

Forbrukerne har signalisert et behov for et rimelig, trygt og enkelt transportalternativ i Oslo. Det er forståelig da taxi ikke er kjent for sine lave priser. Oslo er en liten by, men over 150 000 mennesker har allikevel registrert seg for tjenesten. Kan Uber operere i Norge uten å kjøre taxinæringen i grøfta? Det som er sikkert er at tiden er moden for endring. Fremfor å jobbe mot innovasjon, er det på tide å legge forholdene til rette for å regulere tjenestene på en måte som kommer allmennheten til gode. Dersom ikke yrkestransportloven ikke endres, vil kanskje en løsning være å gjøre det enklere for sjåfører å få løyve? Fremtidsutsiktene er gode for nå har regjeringen oppnevnt et utvalg for å utrede muligheter for regulering av slike tjenester som Uber representerer. Hvem kjører sjåføren? Kanskje vil Uber være løsningen for taxi-sjåføren etter en tur på byen.

Kilder:
Featured Image: https://www.flickr.com/photos/freestocks/23707913564

Kjørte over tusen oppdrag for Uber – mister førerkort og over 40.000 kroner. http://www.dn.no/grunder/2016/11/03/1356/kjorte-over-tusen-oppdrag-for-uber-mister-forerkort-og-over-40000-kroner

Selvfølgelig er Uber lovlig i Norge! http://stammen.no/innovasjon/selvfolgelig-er-uber-lovlig-i-norge

Tøffeste dom mot Uber hittil. http://e24.no/lov-og-rett/uber/uber-sjaafoer-doemt-til-aa-tilbakebetale-286-854-kroner/23894996

Konkurransetilsynet vil slippe til Uber og alle andre i taxi-Norge. http://www.side3.no/motor/konkurransetilsynet-vil-slippe-til-uber-og-alle-andre-i-taxi-norge/8557058.html

Uber-sjefen: – Dette er åpenbart ikke et system som setter forbrukerens behov først. http://www.dn.no/grunder/2016/11/04/1016/Uber/uber-sjefen-dette-er-apenbart-ikke-et-system-som-setter-forbrukerens-behov-forst

Relevante lenker:
Hvorfor tar AirBnB og Uber av nå? http://www.aftenposten.no/brandStudio/Hvorfor-tar-AirBnB-og-Uber-av-na-180b.html

 

/Natalie Eriksen

1 thought on “Uber: byrde eller ressurs?

  1. Jeg liker veldig godt måten du skriver blogginleggene dine på, du skriver oversiktelig og du har et veldig godt ordforåd!

    Helt enig i at det er veldig forvirrende når det kommer til hva som er lov å ikke når det kommer til Uber, og det er ikke lett å finne noe konkret JA eller NEI noe sted. Jeg liker måten du drøfter dette emnet på, og at du stiller spørsmål frem og tilbake gjør det lettere for oss lesere å følge med !

    Kjempe bra !

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.