Business Model Canvas: et nyttig verktøy for din bedrift

Business Model Canvas er et mye brukt verktøy for å utarbeide og analysere forretningsmodeller, og er blant annet brukt av Innovasjon Norge. Bestående av 9 byggeklosser skal modellen hjelpe deg å kartlegge kundesegmenter, verdiløfte, kanaler, kunderelasjoner, inntektsstrøm, ressurser, kjerneaktiviteter, partnere og kostnader. Oppdag nye muligheter å gi bedriften din et konkurransefortrinn. 

Ideene er ofte mange, men for å lykkes i dag er en riktig og god forretningsmodell vel så viktig som en god ide. Et verktøy for å finne riktig modell for din bedrift kan derfor være svært nødvendig. Jeg vil med det som utgangspunkt presentere et nyttig rammeverk for utarbeidelse og analyse av din forretningsmodell, nemlig Business Model Canvas. Innledningsvis vil jeg i korte trekk forklare hva Business Model Canvas er, før jeg i neste omgang vil gå nærmere inn på modellens 9 hovedkomponenter.

Hva er Business Model Canvas?
Forretningsideen beskriver hva bedriften din skal gjøre, mens forretningsmodellen beskriver hvordan bedriften skal gjennomføre det i praksis. Business Model Canvas, eller Osterwalder-modellen som den også kalles, er en mal utviklet av Alexander Osterwalder som skal gjøre det enklere forstå din forretningsmodell. Modellen legger til rette for utvikling og muliggjør å skreddersy en forretningsmodell som er tilpasset den enkelte bedrift. Økt innovasjonsfokus, fleksibilitet og gjennomsiktighet er blant mange fordeler en slik mal kan bidra med.

Mal kan lastes ned via Innovasjon Norge sin hjemmeside her.

Modellen deles inn i 9 hoveddeler som representerer din bedrift. Hvordan kan det å endre noen av de 9 delene påvirke hele bedriften din? Ved hjelp av de ulike delene i Business Model Canvas kan du oppdage nye muligheter som du ikke har sett tidligere.

Business Model Canvas kan illustreres slik:

Bilde lenke

Business Model Canvas- 9 hoveddeler
Sammensetningen av disse delene kan bidra til å skille deg ut fra konkurrentene eller gi deg konkurransefortrinn.

Kundesegmenter: Bedriften eksisterer for å skape verdi for sine kunder og Business Model Canvas tar utgangspunkt i kundesegmentene bedriften skal betjene. Hvem skaper vi kundeverdier for? Hvem er målgruppen og hvem er de viktigste kundene?

Verditilbud: På bakgrunn i kundesegmentene defineres hvilken verdi bedriften skal tilføre sine kunder, eller sagt på en annen måte, hvilke kundebehov de skal dekke. Hvilke problemer løser bedriften din for kundene og hvilke kundebehov dekker verditilbudet? Hvilke kundeverdier gir verditilbudet kundene og på hvilken måte tilfredsstiller disse kundeverdiene kundenes forventninger til verditilbudet? Hvilke konkurransefortrinn gir disse kundeverdiene bedriften?

Kanaler: Du bør definere hvilke kanaler produktet eller tjenesten skal leveres til dine kunder gjennom. Hvilke kanaler skal benyttes for å selge og distribuere verditilbudet og gir disse kanalene bedriften noen konkurransefortrinn? Hvordan ønsker kunden å bli nådd?

Kunderelasjoner: Det er nødvendig å ha tenkt ut hvordan du skal etablere og vedlikeholde dine kundeforhold. Det er viktig å ta stilling til hvordan du skal skaffe kunder og hvilke aktiviteter som skal utføres for å bevare kundeforholdet i fremtiden. Hvilket forhold forventer kundene og hvilken relasjoner ønsker du å ha med dine kunder?

Inntektsstrømmer: En plan for prissetting og inntjening er fornuftig, rettere sagt nødvendig. Hva er kundene villige til å betale for? Hvordan og hvor mye ønsker kundene å betale? Og til slutt, gir inntektsmodellen bedriften noen konkurransefortrinn?

Nøkkelressurser: Består av dine viktigste ressurser, som kan være henholdsvis fysiske, finansielle, intellektuelle eller menneskelige, og kan eies eller leies av virksomheten, eller kjøpes fra nøkkelpartnere. Hvilke ressurser er nødvendige for å skape og levere verditilbudet? Hvilke ressurser har bedriften, hva mangler og kan disse ressursene gi bedriften noen konkurransefortrinn?

Kjerneaktiviteter: Kjerneaktiviteter er de viktigste aktivitetene som kreves for at forretningsmodellen skal lykkes. Aktiviteter kan sammenlignes med forretningsprosesser, for eksempel prosesser innen utvikling, produksjon, salg, leveranse, service og support. Hva må bedriften gjøre for å levere de lovede kundeverdiene? Hvilke kjerneaktiviteter er viktig for å lykkes og hvilke aktiviteter må utføres i de forskjellige kanalene? Gir disse aktivitetene økt konkurransekraft?

Nøkkelpartnere: Består av det totale nettverket av leverandører og partnere som du er avhengig av i din bedrift. Hvem er virksomhetene viktigste partnere/leverandører? Hva kan partnerne tilby oss i forhold til andre partnere og hvilke konkurransefortrinn gir disse partnerne bedriften?

Kostnadsstruktur: I likhet med inntekter er strukturen på kostnader en viktig del av forretningsmodellen. Det er viktig å kartlegge hvilke kostnader som påløper og hva som driver kostnadene. Hva er de største kostnadene i verdiskapningen og salg- og distribusjonskanalene? Hvilke ressurser er mest kostbare og gir en slik kostnadsstruktur noen konkurransefortrinn?

Se video for ytterligere forståelse for hvordan du utarbeider din forretningsmodell etter Business Canvas metoden:

Et nyttig tips fra Gründerpulsen er å bruke post-it lapper og printe opp modellen i stort format slik at man kan fjerne og legge til elementer når man ønsker å se effekten av endringene. Uansett hvilken metode du velger er det imidlertid viktig å diskutere forretningsmodellen med nøkkelmedarbeidere eller eksterne i flere omganger. På den måten avdekker du styrker og svakheter med din modell, og får et bedre grunnlag for å skape en lønnsom bedrift. Det er viktig at du vurderer, reviderer og oppdaterer forretningsmodellen ofte. Forretningsmodellen skal nemlig fungere som dokumentasjon og endres i takt med ny kunnskap.

Kilder (anbefalte lenker):
http://estudie.no/business-model-canvas/

http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/

http://www.grunderpulsen.no/finn-din-forretningsmodell/

http://www.alexandercowan.com/business-model-canvas-templates/#Whatrsquos_the_Business_Model_Canvas

https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s

/ Natalie Eriksen

2 thoughts on “Business Model Canvas: et nyttig verktøy for din bedrift

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.